Podoba Ci się to co robimy?

Możesz dokonać darowizny na konto stowarzyszenia:

Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
Nr rachunku: 92 1090 2402 0000 0001 5075 7115
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Dziękujemy!