Skip to main content

Największy w naszym kraju rezerwat ornitologiczny, o powierzchni 5324,31 ha.

U styku powiatów Milickiego  i Trzebnickiego w gminie Żmigród. 

To największy w Polsce park krajobrazowy – Doliny Baryczy.

Miejsce stanowiące jedną z największych ostoi ptaków w Europie, skupia ponad 300 gatunków. Stawy Milickie goszczą również wiele skrajnie rzadkich w skali regionu i kraju gatunków bogatej flory.

Podróżując z nami, w kolejnych informacjach i w Tour de Ekologia zetkniecie się z tymi cudami natury.