Skip to main content

Skutki wyrzucania opakowań plastikowych maja wyraźny wpływ na nasz organizm.

Zaczyna się to często w miejscach, gdzie obcujemy z przyrodą, łączymy się z naturą.

Szlaki górskie, brzegi rzek i jezior, nadmorskie plaże.

Nasza obecność w tych cudownych miejscach skutkuje wypełnieniem głębi oceanów tak, że w 2050 r. waga porzuconych plastików przekroczy wagę ryb dziś tam żyjących. Opakowania jednorazowe oraz przedmioty połowowe stanowią 70% odpadów morskich.

Wracamy z wakacji.

Wypoczynek, radości, obcowanie z naturą, naładowane akumulatory życia.

Są jednak rzeczy, które tam po nas zostały. Czy do nas wrócą?

Statystyczny człowiek miesięcznie spożywa mikroplastik o wadze plastikowej karty.