Skip to main content

01.06.2022 we Wrocławiu, tuż po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, która miała miejsce 26.05.2022 odbyło się spotkanie członków założycieli oraz miłośników stowarzyszenia Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej. Podczas spotkania obecni wymienili się pomysłami na przyszłe działania. Dyskutowali na temat głównych założeń i celów statutowych stowarzyszenia. Wszyscy członkowie z ogromnym entuzjazmem wypowiadali się na temat przyszłej współpracy i planowanych do realizacji w ramach organizacji inicjatyw.